Счетоводството за Fashion Industries е изцяло свързано с финанси, бюджети и данъци. Това е огромна и бързо развиваща се индустрия с постоянни промени във възприятията и предпочитанията. Модата и облеклото също са синоним на марки и цялата уникалност на модните индустрии изисква персонализирани и специализирани форми на модно отчитане.

Резервирайте консултация:

Тел.: 0878178972
office@contolexvarna.bg

Индустрията на модата и облеклото е огромна и генерира повече от 600 милиарда долара годишни приходи и дава работа на повече от 400 милиона души по света. Пандемията на Covid промени тази индустрия и наложи управление и спестяване на всяка стотинка чрез въвеждане на стриктно счетоводство и финансово управление, за да се избегнат финансови затруднения в бъдеще.

В Contolexvarna.bg  оценяваме настоящия сценарий и можем да помогнем на всички съществуващи и стартиращи модни и облекла бизнеси да поставят твърд контрол върху паричните средства, инвентара, моделите и промоциите на продажбите, осигурявайки адекватни парични потоци и запушвайки всички слаби звена във вашата съществуваща счетоводна система.

счетоводител за модната индустрия | contolexvarna.bg

Счетоводни предизвикателства в модните индустрии

Основните предизвикателства пред счетоводството на модната индустрия се дължат на самото естество на бизнеса, а по-належащите са:

 1. Сложният характер на логистиката и дългите вериги на доставки могат да ви задушат от презапасяване и недостиг на налични пари. Трябва да проследявате и да отчитате стриктно всички запаси във веригата на доставки за точни прогнози за паричните потоци.
 2. Разнообразните и сезонни изисквания също създават проблеми с приходите, паричния поток и бюджетните прогнози, включително решенията за обратно изкупуване.
 3. Международното присъствие на модните индустрии включва различни бизнес правила и разпоредби в различните страни, което създава проблеми със спазването на нормативните изисквания.
 4. Както онлайн, така и офлайн присъствието в индустрията за мода и облекло се нуждае от интегрирана система за управление на клиентски данни и прогнози за търсене и предлагане.
  Продуктовите промоции и отстъпки се нуждаят от минута и внимателно счетоводство, за да се гарантира, че не правят дългове в печалбата.
 5. Спазването на данъчното законодателство може да бъде сериозен проблем, освен ако не се третира разумно и ефективно поради много местоположения и много нива.
 6. Големите режийни разходи, парични потоци и дългове изискват строг контрол на счетоводните и счетоводни дейности и подробни финансови отчети на редовни интервали.
 7. Мониторингът на производствените разходи, режийните разходи и отпадъците също създават счетоводни предизвикателства. Управлението на амортизацията понякога може да бъде жизненоважно.
 8. Неадекватна онлайн софтуерна поддръжка, нуждаеща се от повече инвестиции за увеличено цифрово присъствие и виртуално счетоводство.

Характеристики на софтуера за индустрията за мода и облекло

Софтуерът за модната индустрия е ERP софтуер, който е специфичен за индустрията и ефективно управлява модния бизнес. Модният бизнес софтуер трябва да има вградени функции, които могат да измерват, наблюдават, анализират, контролират и отчитат всички бизнес процеси и без усложнения. Повечето от наличния софтуер е онлайн софтуер, базиран на облак, който може да се управлява отвсякъде чрез смартфони.

Важно заключение

Защо да изберете Contolexvarna.bg  за вашите счетоводни нужди в модната индустрия

Contolexvarna.bg  работи с модните индустрии от доста време и придоби необходимия опит и експертиза във всички бизнес процеси и потоци от стойност. В допълнение към задоволителното разрешаване на всички счетоводни предизвикателства, пред които са изправени модната индустрия и производството на облекло, ние също ви уверяваме, че предоставяме цялостни и видими бизнес решения в следните области

 • Оптимално ниво на запаси, гарантиращо избягване на проблеми с продажбите и рентабилността и освобождаване на бизнес капитал
 • Непрекъснато наблюдение и по-ниски разходи за режийни разходи
 • Периодично изготвяне и анализиране на баланси и уреждане на всички проблеми с длъжници и кредитори
 • Мониторинг на бизнес процесите чрез картографиране на потока от стойност и съветване относно загубите и превенцията
 • Прогнозиране на изискванията на пазара, естеството на отчитането на модния бизнес и бъдещия растеж и предлагане на възможни сливания и придобивания

Leave a comment